Зібратися разом – початок,
Триматися разом – прогрес,
Працювати разом – успіх.

Г.Форд

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Річний звіт про діяльність школи за 2022/2023 н.р.

Презентація по звіту за 2022/2023 н.р.


Річний звіт про діяльність школи за 2021/2022 н.р.

Презентація по звіту за 2021/2022 н.р.


Річний звіт про діяльність школи за 2020/2021 н.р.

Презентація по звіту за 2020/2021 н.р.


Річний звіт про діяльність школи за 2019/2020 н.р.

Презентація по звіту за 2019/2020 н.р.

 


Річний звіт про діяльність школи за 2018/2019 н.р.

Презентація по звіту за 2018/2019 н.р.

________________________________________________________________

Презентація до звіту

Розділ І. ВСТУП

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості.
Моя діяльність, як директора, здійснювалась на підставі нормативно-правової бази:

ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний  заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011№ 462, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24, з  урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»,  «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах , затвердженої наказом МОН  № 641 від 16 червня 2015 року ,власного Статуту,  що забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Мною, як керівником навчального закладу, здійснювався контроль та створювалися умови для виконанням робочого навчального плану 2017-2018 навчального року, річного плану роботи школи .та

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2017-2018 навчальному році:

 • створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІ ступенів та середньої освіти в школі ІІІ ступеня.
 • вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків і учнів.
 • забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Для реалізації поставленої мети були вирішенні наступні завдання:

 1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.
 2. Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.
 3. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.
 4. Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
 5. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.
 6. Робота щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами.
 7. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю.
 8. Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.
 9. Робота у мікрорайоні школи.
 10. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи.

 

                                Аналіз роботи школи за 2017 – 2018 навчальний рік.

Організація навчально – виховного процесу

Навчально-виховний процес у 2017-2018 навчальному році організовано відповідно до навчального плану на 2017 – 2018 н.р. Школа здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту. Школа з липня місяця рішенням сесії районної ради стала опорною та має у своєму складі філію «Черепинська ЗОШ №1»

 Навчально-виховний (освітній) процес відбувався в одну зміну.

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початок 2017-2018 навчального року в ОНЗ «ЗОШ І – ІІІ ступенів №1»  було 37 класів, з них 1-4 класів - 15, 5-9 -х класів - 19, 10-11-х класів - 3. В Черепинській філії 9 класів, з них 1-3 класи та 2-4 класи є класи – комплекти,  а 5,6,8,9 класи здійснювали навчання за індивідуальною формою навчання. Розпочали навчання в ОНЗ 768 школярів  з них одна дитина на інклюзивній формі навчання, в Черепинській філії -34 учні з них дві дитини на інклюзивній формі навчання. З метою створення належних умов навчання та виховання учнів:

-школа та філія на 100% забезпечена педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.

-розроблено єдиний режим роботи школи

-складено розклад уроків, графік чергування вчителів по школі та їдальні

-організовано роботу 8 ГПД. Визначені профілі навчання старших класів.

- 10-універсальний 11 класи мають профільні напрямки (біологічний , історичний). Профілі введені згідно заяв батьків учнів 10 – 11 класів.

В зв'язку з наявністю дітей, які за станом здоров'я не могли повноцінно займатися на уроках фізичної культури, керуючись висновками медичного огляду з вересня 2018 року діє 3 спецмедгрупи.

-Організовано роботу 8 гуртків

-Організовано роботу шкільного наукового товариства МАН «Сузір'я» (керівник Залізко Н.В.)

        - Організовано гаряче харчування учнів. Протягом року з незалежних від нас причин харчування було безкоштовним та за батьківські кошти.

        - Зобезпечено опалювальний сезон школи (прийнято на роботу кочегарів, проведено навчання, завезено дрова, забезпечено їх порізку.

Забезпечено підвіз учнів (які потребують) до школи шкільним автобусом.

 Велика увага у школі приділяється  охопленню дітей навчанням.

Станом на 1 вересня 2017 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 88 учнів ( 4 класи) до Черепинської філії – 2 учні. Троє учнів навча

Протягом листопада – квітня місяця в  школі працювала  суботня школа « Крок до школи» на підготовку до 1 класу приходило  97 –дітей  (Гаращук С.В., Ігнатова К.М., Чечанічева Ж.В., Дзендзелівська Т.А.)  

В травні місяці затверджено ПОРЯДОК зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

В школі діє гурток журналістики під керівництвом Колесник Анастасії Миколаївни, який щомісяця випускає газету «Вікно школи»

Навчальна діяльність

На кінець І семестру в школі навчалося 767 учнів (з них – 1 екстерн), оцінювалися учні 2-11 класів (680 учнів). За результатами семестрового оцінювання слід зазначити, що високий рівень навчальних досягнень мають 94 учні (14%), що на 3% менше І семестру минулого навчального року; достатній – 239 учнів (35%), (в минулому теж 35%), середній – 326 учнів (48%), (в минулому – 46%), початковий – 21 учень (3%), (в минулому – 2%).

В цілому: успішність – 97%, якість знань (високий та достатній рівні) – 49%. Порівняльна діаграма успішності учнів за чотири роки:

Проаналізувавши стан успішності учнів за І семестр 2017-2018 н. р. окремо по класах, виявлено, що найвищі показники якості знань в початковій школі мають 2А, 3А, 4Г класи, в середній школі – 9А, 7Б і 9Б класи, в старшій школі – 11Б клас.

Наш учні достойно показали високі результати на Всеукраїнських предметних олімпіадах:

Районний етап:

І м. – 18 учнів, ІІ м. – 15 учнів, ІІІ м. – 12 учнів.

Обласний етап:

диплом І ст. – 2 учнів, диплом ІІ ст. – 7 учнів, диплом ІІІ ст. – 10 учнів.

Всеукраїнський етап – диплом ІІІ ст. – 1 учениця.

З метою розвитку та вдосконалення науково-дослідницької діяльності учнів у школі створено й працює учнівське наукове товариство «Сузір’я» (керівник Залізко Н.В.), яке допомагає удосконалити знання з базових дисциплін, привчає учнів до науково-дослідної діяльності під керівництвом учителів-предметників.

У листопаді 2017 р.  в школі був проведено конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН. Його переможці         склали команду, яка представляла школу на районному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт МАН. Результати участі наступні:

І місце – 9 учасників; ІІ місце – 2 учасники, ІІІ місце – 1 учасник.

На обласному етапі: І місце – 1 учасник; ІІ місце – 1 учасник, ІІІ місце – 1 учасник.

Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з учнями, що забезпечує мотивацію учнів у навчанні. Учні школи залучались до різноманітних турнірів, змагань та конкурсів:

Турнір юних біологів (обласний етап): Гуз Ю. (11-А) – ІІ м., Турнір юних істориків (обласний етап): Мельник Л. (11-Б) – І м.

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнський конкурсу з англійської мови «Гринвіч» (Шваб В.О., Можарівська О.Д.), Всеукраїнський природознавчий конкурс «Колосок» (Балюк Т.Р.), Міжнародна природознавча гра «Геліантус» (Татаринова К.І.), Всеукраїнська акції «Птах року» (Балюк Т.Р.), «Юннатівський зеленбуд» (Мошківська Л.О.), конкурс «Мій рідний край, моя земля» (Прокопчук О.С., Балюк Т.Р., Мошківська Л.О.), Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» (Лавренчук О.І.), з фізики – «Левеня» (Барабохін М.В., Невмержицька Н.В.).

                         

Аналіз методичної роботи

У 2017-2018 навчальному році методична робота в школі здійснювалася з метою реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, відділу освіти Овруцької міської ради, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі №40 від 01.09.2017 «Про організацію методичної роботи в 2016-2017 навчальному році».

У цьому навчальному році педагогічний колектив розпочав роботу над науково-методичною проблемою «Реалізація діяльнісного підходу до навчання та виховання шляхом використання інноваційних технологій з метою формування життєво компетентнісної особистості» (І етап – організаційно-теоретичний). З цією метою і було проведено у листопаді 2017 р. засідання педагогічної ради з даного питання.

В березні 2018 р. пройшло засідання педагогічної ради «Спрямованість педагогічного колективу на створення умов для всебічно розвиненої здорової особистості через впровадження здоров’язберігаючих технологій».

Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:

 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом створення профільних класів, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів; забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування профільного навчання;
 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • організація науково-дослідницької роботи учнів;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи молодого учителя, ШМК учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних декад та загальношкільних методичних заходів;
 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
 • удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу; забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;
 • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
 • підвищення іміджу навчального закладу;
 • забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;
 • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
 • поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях; на освітніх інтернет-порталах;
 • створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;
 • забезпечення змістовного наповнення WEB-сайту школи.

Протягом 2017-2018 н.р. було організовано роботу 9 методичних комісій вчителів, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМК, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних комісій була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМК було сплановано на основі Річного плану роботи школи . Кожна з ШМК провела по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних комісій обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН України щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2017-2018 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів), так і науково-методичні питання.

Кожен учитель працював над обраною власною науково-методичною проблемою.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, керівники шкільних методичних комісій, завідуюча шкільною бібліотекою. Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи школи відповідно до структури, затвердженої методичною радою через колективну, групову, індивідуальну форми роботи.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- шляхи реалізації науково-методичної проблеми «Реалізація діяльнісного підходу до навчання та виховання шляхом використання інноваційних технологій з метою формування життєво компетентнісної особистості»;

- організація науково-дослідницької роботи учнів у 2017-2018 н.р.;

- аналіз результативності виступу учнів у районному та обласному етапах учнівських олімпіад з базових дисциплін, МАН, різноманітних предметних конкурсах, турнірах;

- про підготовку узагальнених матеріалів на районну педагогічну виставку «Освіта Житомирщини – 2018»;

- участь у конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року – 2018»;

- підведення підсумків методичної роботи за 2017-2018 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2018-2019 н.р.

На засіданнях методичної ради розглядалися матеріали з досвіду роботи вчителів школи, проходили схвалення методичні розробки педагогів школи. Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів.

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

У листопаді 2017 р. та березні 2018 р. пройшли методичні декади, під час яких було проведено відкриті уроки, презентацію власного педагогічного досвіду вчителів. Проведена в період декади робота сприяла професійно-фаховому зростанню педагогічних працівників, розвитку їх творчого потенціалу, досягненню більш високих показників якості особистісного розвитку учнів

Дотримуючись запланованих методичних заходів, удосконалюючи зміст, форми і методи роботи з педагогічними кадрами, були організовані і проведені:

- засідання педагогічної ради: «Реалізація діяльнісного підходу до навчання та виховання шляхом використання інноваційних технологій з метою формування життєво компетентнісної особистості»; «Спрямованість педагогічного колективу на створення умов для всебічно розвиненої здорової особистості через впровадження здоров’язберігаючих технологій», «Впровадження діяльнісного підходу в систему громадянської освіти в національній школі»;

- психолого-педагогічні консиліуми з питань адаптації учнів1-х та 5-х класів;

- круглий стіл з класними керівниками, вчителями-предметниками, які працюють у 10-х класах;

- засідання творчих груп «Мотивація» та «Пошук»;

- майстер-класи вчителів.

Протягом навчального року велася робота щодо професійної адаптації молодих педагогів. Згідно з Річним планом було організовано роботу Школи молодого вчителя. Головним завданням Школи було надання методичної допомоги вчителям-початківцям у розв’язанні першочергових проблем.

Протягом року проводилася певна робота щодо поширення досвіду роботи вчителів школи, оприлюднення результатів професійної діяльності педагогів закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях, розміщення електронних публікацій на освітніх сайтах.

Так, вчитель української мови та літератури Лукіша О.П. отримала сертифікат за публікацію розробки уроку на сайті «Методичний портал» (березень 2018 р.), заступник директора з виховної роботи Прокопчук О.С. – за публікацію у науково-методичному журналі «Виховна робота в школі» (жовтень 2017 р.).

У листопаді 2017 р. було проведено районний семінар для вчителів англійської мови «Застосування компетентнісного підходу до навчання іноземної мови в контексті положення Нової української школи». Наші вчителі (Шваб В.О., Можарівська О.Д., Пузіна В.К., Іваннікова Л.С., Конончук Т.В. ) ознайомили присутніх з Концепцією Нової Української Школи, інтегрованими змістовними лініями в оновлених програмах та надавали методичну допомогу в розробці інтегрованих уроків в концепції Нової української школи. Психолог Нелеп О.О. провела з вчителями району тренінгове заняття «Психологічний портрет сучасного педагога в умовах інноваційної школи».

Семінар отримав високу оцінку гостей семінару і методиста відділу освіти.

Методичні надбання педагогів школи були представлені на районну педагогічну виставку «Сучасна освіта Житомирщини-2018». На виставку подано 15 робіт.

Ковальчук С.І. – «Ділове мовлення вчителя» (практичні мовні поради вчителям нефілологічного профілю) – диплом І ст. в районі, диплом І ст. в області;

Хилько О.М. – «Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів» – диплом І ст. в районі, диплом ІІІ ст. в області;

Кусьо Л.О. – «Формування соціальної компетентності на уроках правознавства» – диплом ІІ ст. в районі ;

Налапій Г.І. – «Використання інтерактивних технологій на уроках в початкових класах» –диплом ІІ ст. в районі;

Прокопчук О.С – «Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів початкової школи на уроках предмету «Основи здоров’я» – диплом ІІ ст. в районі;

Бондарчук Ю.В. – «Історія України 7 клас. Практикум» – диплом ІІ ст. в районі;

Дуб О.М. – «Дозування навантаження на уроках фізичної культури» – диплом ІІ ст. в районі;

Гуз Т.Є. – «Формування життєвих компетентностей на уроках української мови та літератури шляхом впровадження інноваційних технологій» – диплом ІІІ ст. в районі;

Пузіна В.К.– «Урахування вікових особливостей учнів у процесі навчання англійської мови» – диплом ІІІ ст. в районі;

Ляшенко В.С. – «Формування здоров’язбережувальної компетентності на уроках математики» – диплом ІІІ ст. в районі;

Казмірчук М.В. – «Орієнтовні конспекти уроків з інформатики для 5 класу за темою «Алгоритми та програми»;

Тимошенко Ю.О. – «Розвиток критичного мислення на уроках математики в 5 класі»;

Іваннікова Л.С. – «Оптимізація навчання іноземної мови (діалогічне мовлення)»;

Майструк О.Ю. – «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках музичного мистецтва»;

Колективна робота творчої групи вчителів біології району, куди ввійшли і наші вчителі Мошківська Л.О., Балюк Т.Р. – диплом І ст. в районі, диплом ІІ ст. в області.

Вчитель фізики Невмержицька Н.В. брала участь у районному конкурсі «Учитель року-2018» та достойно зайняла І місце.

Протягом семестру вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у вебінарах, у роботі шкільних, районних, обласних та Всеукраїнських семінарів, навчання на курсах в інституті післядипломної педагогічної освіти, а також в рамках атестації:

- Майструк О.Ю. – вересень 2017 р. – Засідання творчої групи молодих спеціалістів (вчителів музичного мистецтва) «Розвиток професійної компетентності вчителів мистецьких дисциплін засобами педагогічних інновацій».

- Шумейко Г.І. – вересень 2017 р. – Засідання творчої групи учителів географії «Сучасний підхід до проведення практичних робіт з географії».

- Невмержицька Н.М. – жовтень 2107 р. - Обласний семінар голів рад освітніх округів «Науково-методичний супровід удосконалення професійно-орієнтованої підготовки учнів в умовах опорної школи освітнього округу».

- Шваб В.О. – жовтень 2017 р. - Обласний семінар керівників семінарів-практикумів вчителів англійської мови «Реалізація принципу дитиноцентризму у навчально-виховному процесі з іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах».

- Тиченок О.О. – листопад 2017 р. – Постійно діючий семінар заступників з виховної роботи та працівників психологічної служби того ж закладу освіти «Організація превентивної роботи з проблеми насильства над дітьми».

- Залізко Н.В. – листопад 2017 р. – Обласний семінар методистів методичних служб місцевих органів освіти, які відповідають за викладання географії, творчопрацюючі вчителі «Проблеми формування картознавчої компетентності на уроках географії в умовах інноваційного розвитку освіти».

- Невмержицький А.О. – листопад 2017 р. – Науково-практичний тренінг «Нова Українська Школа: основи навчально-дослідницької діяльності».

- Невмержицький А.О. – листопад 2017 р. – «Україна на шляху децентралізації» (м. Київ).

- Христиченко Т.С. – листопад 2017 р. – Обласний семінар-нарада керівників гуртків ІКТ.

- Савчук Н.В. – листопад 2017 р. – Обласний тренінг «Психічні розлади: міфи і реальність»

- Чечанічева Ж.В. – січень, березень, травень 2018 р. – підготовка тренерів для підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках відповідно до Концепції «Нова українська школа».

- Невмержицький А.О. – березень 2018 р. – семінар-тренінг на тему «Управління освітою на місцях в умовах децентралізації» (смт. Довбиш).

- Невмержицький А.О. – квітень 2018 р. – семінар на тему «Управління освітою на місцях в умовах децентралізації. Пріорітетні напрямки розвитку освіти. Оптимізація мережі навчальних закладів. Навчання трененрами розробки стратегії розвитку освіти» (Хажинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бердичівського району).

Шваб В.О. отримала сертифікат, що засвідчує проходження курсів Macmillan Education (Макмілен Едюкейшн) «Навчальний тренінг – як успішно скласти ЗНО».

Вчителі школи, які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року, успішно проходять «Онлайн-курс» на сайті студії онлайн-освіти EdEra.

13 педагогів школи пройшли курси підвищення кваліфікації при Житомирському інституту ППО, 15 педагогічних працівників – атестацію. З них: 2 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель-методист», 2 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель», 1 присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист», 1 – «старший учитель», 1 – «старший вихователь», 2 підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 3 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Вивчення стану викладання окремих предметів та досвіду роботи окремих вчителів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2017-2018 н.р. було вивчено стан викладання української мови та літератури, фізики та астрономії, історії. Вивчався досвід роботи педагогів: Ляшенко В.С., Ковальчука С.І., Кусьо Л.О., Хилько О.М., класного керівника Медведчук Т.В.

Проведена робота свідчить про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені на засіданнях методичних комісій вчителів-предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів

   мови ім. П.Яцика та ім. Т. Шевченка.

 

     Аналіз результатів виховної роботи

Виховна робота школи

Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо.
Виховна робота в школі - це цілісна структура,яка сприяє успішній діяльності виховання.

Сьогодні наші діти навчаються, а завтра вони стануть дорослими і «вийдуть у життя». Щоб досягти життєвого успіху, людині потрібні не лише знання з підручників, вона повинна навчатися бути самостійною, відповідати за свої вчинки та рішення, уміти захищати свої права.
Тому виховна робота  спрямована на формування самостійності учнів, розвиток творчих здібностей, розкриття талантів, підготовки їх до життя і праці, прищеплення учням високої правової культури, поваги до законів держави, забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, мотивація ведення здорового способу життя, виховання бережливого ставлення до природи а також попередження правопорушень і злочинності, збереження здоров’я учнів.

На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та  самореалізуватись.

Овруцький ОНЗ  в своїй роботі використовує основні нормативні документи про освіту , плідно працює у напрямку:
- національного та громадського виховання;
- формування у дітей  свідомого ставлення до навчання і праці;
- створення життєдіяльних класних колективів . Організація виховної та позакласної роботи в школі
Метою виховної роботи школи є виховання громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань. Виховна система школи передбачає реалізацію багатьох завдань:.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани класних керівників, які були затверджені на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання:
патріотичне,
правове,
моральне,
художньо-естетичне,
трудове,
фізичне,
екологічне,
превентивне
традиційні шкільні свята,
заходи,
конкурси,
міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України»,
«Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності»,
«Програми профілактики ВІЛ-інфекції»,
«Національної програми виховання учнів 1-11 класів»,
заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Формами організації виховної діяльності в школі є:
Екскурсії на підприємства міста, ,  столицю  України.
Традиційні українські свята, уроки мужності, тематичні виставки, вахти пам’яті,

Бібліотечні дні, літературні конференції, інтелектуальні конкурси.
Учнівське самоврядування, діяльність дитячої організації »Дивограй»
Бесіди, лекції, робота школи «Майбутніх першокласників »; корекційно-виховні заходи.
Співпраця із громадськими організаціями; правові лекторії і вікторини.
Виставки робіт учнів, концерти художньої самодіяльності, художні конкурси, шкільні традиційні свята. Спортивні змагання, спартакіади з футболу та баскетболу, походи в довкілля, дні здоров’я, шкільні туристичні змагання.

Робота педагогічного консультпункту для батьків та учнів, корекційна робота психолога та соціального педагога з учнями.

 

       Аналіз роботи психологічної служби та соціального педагога  школи.

СЛАЙД   В школі активно діє соціально-психологічна служба. Зміст роботи практичного психолога та соціального педагога базується на спілкуванні з учнями, батьками і вчителями та тісній співпраці із відповідними службами міста.

Одним із основних видів діяльності служби є психодіагностична робота, мета якої полягає у виявленні та своєчасному попередженні проблем, що виникають у всіх учасників навчально-виховного процесу. За результатами різного виду діагностики проводилася корекційно-відновлювальна, розвивальна та профілактична робота з досліджувальної проблематики.

СЛАЙД   Постійно забезпечується психолого-педагогічний супровід адаптаційних процесів:

 • учнів 1-х класів до навчання в школі;
 • учнів п'ятих класів під час переходу до навчання в середню ланку школи;
 • учнів 10-х класів до навчання в старшій школі.

СЛАЙД   Підсумком супроводу є проведення психолого-педагогічних консиліумів по 1-х, 5-х, 10-х класах на яких надаються рекомендації класним керівникам та вчителям-предметникам стосовно рівня адаптації та індивідуальних особливостей кожної дитини. 

СЛАЙД     Також з метою психологічної просвіти психологом  проводиться інформаційно-практичний всеобуч батьків майбутніх першокласників на тему: «Школа відповідального батьківства»,  на ньому батьки отримують дієві поради стосовно того, як краще підготувати свою дитину до шкільного навчання.

СЛАЙД  Важливим напрямком роботи соціально-психологічної служби є також профілактична робота. Протягом року було проведено ряд тренінгів, занять з елементами тренінгу та годин спілкування. Їхня тематика в основному була направлена на попередження негативних явищ, які деструктивно впливають на здоров'я та повноцінний розвиток підростаючого покоління.

СЛАЙД1 Грудня до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом були проведені відео – лекторії та години спілкування на тему: «СНІД! Не залишаймося байдужими».

СЛАЙДТакож  пройшла інформаційна година «Стоп булінг». Учні закладу дізналась про видибулінгу та отримала поради як потрібно діяти в ситуації ризику.

СЛАЙД  Соціально – психологічною службою закладу проводиться просвітницька робота серед педагогічного колективу, а саме: психолого-педагогічні семінари, виступи на педагогічних радах та  на засіданнях МК на актуальну тематику.

СЛАЙД   За запитами класних керівників проводилась просвітницька робота з батьками у вигляді батьківських зборів.

СЛАЙД  З учнями школи, які стоять на внутрішкільному контролі та порушують правила поведінки робота ведеться у вигляді діагностики, індивідуальних та групових консультацій.  Регулярно  проходять Ради профілактики, на яких присутні працівники поліції.

Постійно проводиться консультаційна робота за запитами педагогів, батьків, учнів та адміністрації школи.

 Протягом   року проводилось вивчення житлово-побутових умов дітей-сиріт, дітей з кризових сімей, дітей та дітей з багатодітних родин. Майже всі діти мають зразкові та задовільні умови проживання.

ПРОВЕДЕННЯ БЛАГОДІЙНИХ АКЦІЙ:

 • СЛАЙД  Акція «Добро починається з тебе». Було зібрано  кошти у сумі 1121 грн., на які закупили подарунки дітям. 19 грудня, на день св.. Миколая, усі ці речі було роздано дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
 • СЛАЙД  Проходила акція «Допомога Івану Матюхіну». Волонтери зібрали кошти в сумі 7412 грн., які були перераховані на рахунок матері.
 • СЛАЙД  Проходила акція «Назустріч мрії». Було перераховано 100грн. благодійній організації «Сильні духом» для онкохворих дітей.
 • СЛАЙД «Допоможи солдату – захисти Батьківщину», було перераховано 100 грн. благодійному фонду «Діти – наше майбутнє» на допомогу бійцям АТО.
 • СЛАЙД Проходила АКЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ. Волонтери зібрали кошти в сумі 1071 грн., які були перераховані до благодійного фонду.
 • Результатироботипсихологічної служби зводяться в щосеместровізвіти, даніяких своєчасно подаються у виглядірічногозвіту методисту у відділ освіти.

 

Аналіз роботи шкільної бібліотеки в 2017-2018 н.р.

         Виконуючи план роботи школи та шкільної бібліотеки, на початку навчального року було видано підручників учням:

1-х-4-х – класів – 3319 примірників

5-х-9-х – класів -  6480 примірників

10-х -11-х – класів – 1061примірник

Станом на 28.12.2017 року відвідуваність становить 5590 відвідувань, а книговидача художньої літератури 7221 примірник

          Вересень  місяць для читачів шкільної  бібліотеки розпочався з нагородження учнів 5-х- 6-х класів. Вони стали переможцями конкурсу «Кращий читач літа - 2017» і отримали грамоти міського голови Івана Ярославовича Коруда. Звання супер-читача  міста дісталося учениці 5-А класу Шадурі Софії.

          З першого по 31 жовтня у нас проходив Місячник шкільної бібліотеки

під гаслом «Шкільна бібліотека  - за здоровий спосіб життя»  у ході якого були проведені різнопланові заходи у  співпраці з вами  та бібліотеками міста:

 • огляд літератури «Чи бути здоровим вирішуєш ти»;
 • екскурсія з вікториною «Бібліотека – то аптека, а література – то мікстура»;
 • цікавим стало для учнів 9-го класу створення інформаційного списку літератури «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя»;
 • урок гігієни п'ятикласника;
 • акція «Подаруй бібліотеці книгу з власним автографом» найактивнішими учасниками якої стали учні 2-А класу на чолі з Невмержицькою А.Г.;
 • конкурс стіннівок  «Здорові діти – щаслива нація»;
 • година мужності «Величне ім’я – захисник України»;                         
 • відео екскурс «Книго, ми з тобою відкриваємо світи»;
 • слайд – презентація «Гігієна та здоров’я школяра підлітка»;
 • шок-урок «Небезпечні примхи та розваги»;
 • турнір гри в шахи «Шахи – також спорт»;
 • перегляд та обговорення відеофільму «Шкідливі звички – шлях у безодню»;
 • виставка-презентація «Скарби душі дарують людям»;
 • година спілкування «СНІД: знання і розуміння».

У листопаді до ювілею Івана Михайловича Сльоти :

мистецька година «Нескінченна музика життя».

У початковій школі були цікавими і повчальними:

 • екскурсія для учнів перших класів «Книжковий дім – чудовий дім, завжди відкритий всім»;
 • урок доброти «Чотири з хвостиком»;
 • реклама інформаційних буклетів «Від книги до здоров’я»;
 • конкурс на кращу фізкультхвилинку «Нам пігулки та мікстуру заміняє фізкультура»;
 • гра «У пошуках диво - скарбу»;
 • поетичний слово грай «Слово до слова і рима готова»;
 • літературно-музичні читання «Чарівник поетичного слова»;
 • літературна година «Дивовижний світ мрій і пригод А. Лінгрен»;
 • літературна мозаїка «Старі казки В. Гауфа»
 • правознавчий квест «Казкові герої в країні прав і обов’язків»;

Протягом першого півріччя створювались та виставлялися книжкові виставки, тематичні полиці до знаменних та пам’ятних дат на допомогу навчально-виховному процесу.

 

Спираючись на методичні рекомендації Концепції національно-патріотичного виховання учнів, у другому півріччі 2017-2018 н.р.  шкільна бібліотека  продовжила втілення ефективних форм і методів роботи з метою виконання її основних завдань.

Були проведені такі заходи:

 • година пам΄яті  до 100-річчя бою під Крутами для учнів 7-х класів     «І героїзм, і подвиг під Крутами…»;
 • майстер-клас по виготовленню валентинки для воїнів АТО з учнями 10-го класу «Зігрій його серце теплом та вдячністю»;

Щорічно весняні дні березня приносять до шкільної бібліотеки традиційне свято – Всеукраїнський тиждень дитячого читання. У ході Тижня було проведено ряд цікавих , пізнавальних, різноманітних за формами роботи заходів:

 • літературне побаче6ння з творчістю Ліни Костенко для учнів 11-х класів;
 • конкурс книжкових інсталяцій для учнів 9-х класів. У якому переможцем сталап група учнів 9-Г класу;
 • виставлялися книжкові виставки та тематичні полиці  як під час Тижня так і протягом всього півріччя;

зустріч з дитячим письменником-земляком В.Б. Васильчиком для учнів 6-х-7-х класів.

   Чільне місце у роботі шкільної бібліотеки зайняв Всеукраїнський конкурс «Книгоманія - 2018» . Пройшовши три етапи конкурсу Шадура Владислав (учен6ь 7-Б класу) вдруге став переможцем в області, зайнявши перше місце і відвідав форум видавців у Львові, а Примак Богдан   (учень 7-Б класу) отримав від членів журі особисті книжки-подарунки в номінації «Приз глядацьких симпатій».

Також під час Тижня дитячого читання пройшла інформаційна година «Кращі книги 2017 року» для учнів 9-х-11-х класів;

А у  початковій школі :

-    конкурс привітань «До нас у гості завітай, книгу зі святом привітай»;

-    флешбук «Читай сучасну українську книгу, щоб бути в тренді»;

-     літературно-художнє засідання «Якою я бачу обкладинку своєї улюбленої книги»;

-    доброчинна акція «Подаруй бібліотеці сучасну книгу»;

-    бібліошопінг «Даремно часу ви не гайте! Ось цю ви книгу вибирайте!»;

У квітні місяці учні 7-А класу в ДРБ вшанували пам΄ять героїв-чорнобильців під час проведення онлайн-екскурсу «Усе перекреслив урановий атом» там же відбулася арт-хвилинка «Чорнобиль очима наших дітей».

Цікавими і повчальними для читачів початкової школи були:

 • прес-калейдоскоп «Відкриваємо світ разом зБарвінком;
 • конкурс читців творів В.Нестайка;
 • екологічна казка «Збережемо нашу землю блакитною і зеленою»;
 • урок-застереження «Казка підказка».

Шкільна бібліотека продовжує тісну співпрацю з бібліотеками міста по пропаганді сучасної дитячої книги виховуючи мислячого, вдумливого, грамотного читача.

                          Аналіз роботи медичної служби

 • Оглянуто на педикульоз  4 рази всіх дітей після канікул,  вибірково класи та окремі діти на протязі навчального року.
 • Проведено обстеження та лікування дітей 1-4 класів на ентеробіоз, здано ан.кала.
  • Виявлено  -  3дітей.
  • Проліковано  -  3 дітей.
 • Зроблено планові щеплення згідно календаря:

Проти поліомієліту – 380 дітей

Проба манту – 376

Дифтерії та правцю – 459

Кір, краснуха – 56

БУЖ проти туберкульозу -14

Вчителів проти дифтерії та правцю 80

 • Підготовка дітей до медогляду: вимір ваги, росту, зору дітей, проведення проби Руф’є та здача ан.крові на гемоглобін.

Медогляд проходив у школі, переваги його в тому, що не було контакту дітей школи з хворими дітьми.

Медогляд проводили вузькі спеціалісти:

     -  ЛОР   -  Кривонос А.

     -  Окуліст  - Чехмізова В.М.

     -  Невропатолог  -  Милашевська Г.Ю.

     -  Травматолог  -  Милашевський Ю.В.

     -  Хірург   -  Машевський І.В.

     -  Ендокринолог  -  Невмержицька Н.М.

     -  Стоматолог  -  Бойко А.А.

     -  Акушерка  -  Чередько Н.П.

     -  Дільничний педіатр -  Сальміярова Н.А.

     -  Підлітковий лікар  -  Пешко В.М.

              Оглянуто 736 дітей.

Групи здоров’я:                                                      Основна група:484

І  -  41 /практично здорові/                                 Підготовча група: 150

ІІ -  509  /функціональні відхилення/                 Спецмедгрупа:101

ІІІ -  168  /хронічні захворювання/                    Звільнених 1

ІУ -  18 /незворотні захворювання, діти-інваліди/.

     Направлено на додаткові обстеження УЗД /ультразвукове дослідження/ дітей щитовидної залози, молочних залоз, ОЧП /органів черевної порожнини/, серця.

              Направлено   -  108

              Пройдено  -   52

На жаль, не всі батьки піклуються про стан здоров’я своїх дітей.

Після обстеження направлено на здачу аналізів крові на гормони.

Направлено до обласних спеціалістів на лікування, консультації.

Звернулось дітей за допомогою в медпункт на протязі року – 2526 рази.

Також 588 учнів оглянуто на плоскостопість для безкоштовного отримання 2-х пар ортопедичних стельок.

 

Адміністративне - господарська робота

проведено належний ремонт школи до нового навчального року .

-пройдено опалювальний сезон.

  -закуплено в три класи  регулюємі по висоті  шкільні  парти.

- Капітальний ремонт освітлення І та ІІІ корпус, кабінет фізики, спортзал початкової школи , спортзал старшої школи.

- Оббито вагонкою панелі спортзалу початкової школи.

- Частково замінено запірну арматуру на теплотрасі.

- закуплено шину та цепи для  бензопили

- закуплені медикаменти для шкільних медпунктів .

- підводиться інтернет корпус №2та №3

 - закуплено комп’ютери для шкільної бібліотеки

- закуплено в кабінет меблі (батьки 11 класів – подарунок школі)

- зроблено вентиляційні отвори в класах середнього навчального корпусу та встановлено вентиляційні решітки.

- усунено (відремонтовано) два пориви опалювальної системи школи.

- практично придбані всі матеріали для ремонту школи на наступний навчальний рік.

- Закуплено віники та миючі засоби

- Проведено тендер на дрова на наступний опалювальний сезон.

-Закуплено солярка  для шкільного автобуса.

- Закуплені матеріал для ремонту автобуса.

-Розроблено паспорт руху шкільного автобуса.

- замінено огорожу .

 

На наступний рік :

-набрано 4 перших класи (Ігнатова К.М.. Гаращук С.В., Дзендзелівська Т.А., Чечанічева Ж.В.)

- до 10 класу подали заяви  47   учнів з них   15   учнів обрали історичний профіль, 16    учнів біологічний профіль, 17 учнів математичний профіль.

- класними керівниками 5-х класів визначені:

5А –клас  Ващенко Р.М.

5Б- клас Невмержицька Н.В.

5В – клас Лукіша О.П.

5Г – клас Можарівська О.Д.

 • Класними керівниками 10 класів:

10А клас (математичний профіль) 17 учнів  - Ткачук О.О.

10Б клас (історичний профіль) 15 учнів – Христиченко Т.С.

10В клас (біологічний профіль) 16 учнів – Залізко Н.В.

 

Літні мовні табори – 29.05.18 – 8.06.18 року

ДПА 9 класи – 29.05,  01.06,  05.06

Останній дзвоник 25.05.18 року на 9 годину.

Випуск 25.06.17 року 18.00 в будинку культури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розклад дзвінків
Урок: Час:
перший 8:30 - 9:15
другий 9:25 - 10:10
третій 10:25 - 11:10
четвертий 11:30 - 12:15
п'ятий 12:35 - 13:20
шостий 13:40 - 14:25
сьомий 14:30 - 15:15