Зібратися разом – початок,
Триматися разом – прогрес,
Працювати разом – успіх.

Г.Форд

           

 

            

     

 

 

Програма роботи з батьками “Школа - родина”

Тільки разом з батьками,

спільними зусиллями,

вчителі можуть дати дітям

велике людське щастя

В. А. Сухомлинський

Мета програми

 • Створення умов для формування і розвиткуособистості дитини, мотивів його навчання, ціннісних орієнтацій, розкриття його індивідуальності і творчого потенціалу на основі інтеграції розвиваючого потенціалу сім'ї і школи.

Завдання програми

           - Вивчити завдання, зміст та засоби сімейного виховання;

           - Виокремити найперспективніші форми виховання в сім'ї;

          - Показати роль школи у сімейному вихованні;

          - Вивчити досвід педагогів у цьому питанні.

 • Підвищення психолого-педагогічної  культури  батьків і виховання  успішної  дитини в сім'ї і навчальному  закладі;
 • Вироблення  колективних  рішень і єдиних  вимог до виховання  дітей, інтеграції зусиль  сім'ї і педагогів  в  діяльності по розвитку  особистості  дитини.
 • Розвиток  активної  педагогічної  позиції батьків;
 • Пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків;
 • Організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;
 • Гуманізація змісту та форм роботи з родиною і взаємовідносин “педагоги - батьки”

    Напрями і форми  взаємодії  сім'ї та  школи 

       1. Психолого-педагогічна  просвіта  батьків

·Просвітницька – навчити  батьків  бачити і розуміти  зміни, що  відбуваються з дітьми.

·Консультативна – спільний  психолого-педагогічний пошук методів ефективного впливу на дитину.

·Комунікативна – збагачення  сімейного  життя  емоційними  враженнями, досвідом культури  взаємодії  дитини та батьків.

        Напрями і форми  взаємодії  сім'ї   та школи 

      2. Спільна діяльність батьків і учнів:

·Розумовий  розвиток

·виховання моральної культури

·виховання естетичної культури

·виховання фізичної культури і здорового способу життя

·виховання працьовитості і профорієнтація

       Напрями і форми   взаємодії   сім'ї та школи

     3. Моніторинг

·анкетування

·вивчення  міжособистісних  стосунків “дитина-батьки”, “дитина-учитель”, “дитина-дитина”

Зміст  реалізації  програми

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

Розробити програми класних колективів у роботі з батьками

Вересень

Класні керівники.

2

Напрямки  виховання

1 клас “Ласкаво просимо”

(Взаємозв”язок  вчителя 1класу з батьками,  вихователями   дитячого  садка. )        

 • 2кл.”Будь людиною, бо нею тебе хоче бачити твоя родина і Україна”
 • 3кл.”Здорові діти – здорова нація”
 • 4кл.”Від роду і до роду збережемо традиції  народу”
 • 5кл.”Прекрасне очима дитини”
 • 6кл.” О земле, краю мій єдиний!”
 • 7кл.”Разом  ми сила”
 • 8кл. “Вже не діти , але ще не дорослі”
 • 9кл. “ Знайди  ключ  до  кожного”
 • 10кл.”Вчимося працювати в батьків і   в школі”
 • 11кл.” Ми народженні щоб нести відповідальність  за  своє  життя”

постійно

Класні керівники,

3

На базі кабінету психолога школи провести бесіди з батьками:

- труднощі адаптації дитини до навчання;

- психологічні і вікові особливості дитини,

- фізичний розвиток школяра і його вдосконалення

постійно

Психолог

4

Надання допомоги сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми навчального закладу, своєчасне інформування батьків про відсутність дітей на заняттях.

постійно

Адміністрація школи , кл.кер., психолог

5

Організовувати співпрацю батьківського комітету та відповідних структур з питань правового виховання , з питань профілактичної роботи серед батьків та учнів.

постійно

ЗДВР

 

6

Зміцнювати зв’язки вчителів -предметників з батьками, викликати на співбесіди батьків з метою надання їм методичної допомоги.

постійно

Класні керівники

7

Двічі на семестр проводити батьківські збори на які виносити актуальні питання життя та діяльності класних колективів, навчання й виховання учнів.

Листопад ,

квітень

Адміністрація

8

Звітувати перед батьківською громадою про роботу з питань охорони дитинства.

Грудень ,

травень

Адміністрація

9

Опрацювання оперативної інформації класних батьківських зборів про зауваження, пропозиції та побажання батьків щодо поліпшення навчально-виховного процесу.

Постійно

Адміністрація , кл.керівники

10

Організувати роботу психологічної консультативної служби для батьків

Постійно

Психолог

11

  Тематичне консультування батьків  «Як допомогти першокласнику та  п'ятикласнику адаптуватися до нових умов»

постійно

Психолог

12

Засідання круглого столу на МО класних керівників «Проблеми формування сімейної педагогічної культури»

Вересень

ЗДВР

13

Провести тиждень родинного

виховання .

Березень

Класні керівники, педагог-організатoр

14

Батьківська  конференція «Роль сім’ї у формуванні навичок здорового способу життя

Березень

ЗДВР

15

Фотовернісаж  « Сімейне фото»

(конкурс  сімейних  фотографій)

Березень

Класні керівники

Педагог-організатор

16

«День відкритих дверей», відвідування батьками відкритих уроків, позакласних заходів.

2 рази на семестр

Адміністрація, кл.кер., педагог-організатор, вчителі –предметники.

17

Провести «Свято Матері»

Травень

Педагог- організатор

18

Батьківські збори батьків учнів 9,11 класів «Професійне визначення випускників» (за участю представників ВНЗ та центру зайнятості.

Квітень

Адміністрація

20

Батьківський ринг «Чим дітей приваблює двір?»

Травень

ЗДВР

21

Спільний проект    «Шкільна бібліотека для моєї родини»

Постійно

Зав. бібліотекою

22

Творчі звіти класних колективів

«Живемо разом»

1 раз на семестр

Класні керівники

23

Тримати під постійним контролем неблагонадійні сім’ї. Підтримувати зв’язок з родинами, де виховуються діти, схильні до правопорушень, сироти ,діти інваліди

Протягом року

Класні   керівники

психолог, соціальний педагог

    Як залучити батьків до школи?

 • Необхідно:
 • Підвищувати авторитет родини
 • Сприймати помилки у вихованні як створення нових можливостей для розвитку
 • Враховувати інтереси батьків
 • Спиратися на життєвий досвід батьків
 • Не загострювати увагу на недоліках родинного виховання
 • Вірити , що будь – яка родина має сильні сторони
 • Фактори, що перешкоджають ефективній роботі з батьками:
 • Очікування швидкого та легкого успіху, бажання швидко  знайти  легкі відповіді на складні запитання
 • Відсутність досвіду групової взаємодії
 • Замкненість батьків
 • Завищені очікування від взаємодії з учителем

      Очікувані і прогнозовані результати:

      З метою  підвищення ефективності ціннісного ставлення до родини і зміцнення взаємодії з сім'єю повинна бути:

·спільна робота сім'ї і школи по підвищенню педагогічної культури батьків ( система батьківського всеобучу);

·робота над усуненням причин і умов, які сприяють створенню конфліктних ситуацій у взаєминах між подружжям, батьками і дітьми шляхом надання сім'ї дієвої педагогічної для психолого-педагогічної допомоги;

·робота по широкому включенню у виховний процес батьківської громадськості (батьківського комітету школи, ради профілактики);

·оптимізація системи масових заходів з батьками, роботи по організації спільної суспільнозначимої діяльності;

·робота по виявленню і використанню в практичній діяльності позитивного досвіду родинного виховання, традицій родинної народної педагогіки

    Активне  включення в роботу з сім'єю  соціального педагога, психолога  програма

«Школа -родина» покликана допомогти кожному учаснику

освітнього процесу реалізувати свої  можливості:

·Учителю - по-іншому поглянути на себе, свою діяльність. Переглянути методи  роботи і допомогти  виявити здібності дитини, здійснювати  зв'язок з сім'єю.

·Батькам –включитися в життя  своєї  дитини і стати активним  учасником усіх щкільних заходів.

·Учням- дати  відчути їх цінність, неповторність, талант і вселити упевненість, що їх цінують, люблять, піклуються про них.

Розклад дзвінків
Урок: Час:
перший 8:30 - 9:15
другий 9:25 - 10:10
третій 10:25 - 11:10
четвертий 11:30 - 12:15
п'ятий 12:35 - 13:20
шостий 13:40 - 14:25
сьомий 14:30 - 15:15