Зібратися разом – початок,
Триматися разом – прогрес,
Працювати разом – успіх.

Г.Форд

Учнівське самоврядування

Статут учнівського самоврядування Опорного навчального закладу "Овруцька

загальноосвітня школа І-ІІІст. №1"

Школа - родина

Правління учнівського самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини - учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут - основний закон учнівського самоврядування школи №1 м. Овруча.

 

                                                                                                      Статут 1

Розділ 1

Загальні засади

Стаття 1

Учнівське самоврядування - добровільне об'єднання учнів, мета якого - сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 2

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей , створена людьми і для людей, а учні є людьми!

Стаття З

Символами учнівського самоврядування школи повинні бути: Прапор, Герб, Гімн школи.

Стаття 4

Учнівське самоврядування відповідає структурі:

                                                                                                                 Розділ 2

                                                                                                                          Права, свободи, обов'язки

                                                                                                                                         Стаття 1

Кожен, хто навчається в школі має право:

 • діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;
 • за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;
 • подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;
 • висувати кандидатуру, а також сомовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;
 • брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);
 • ставити питання про перебування в школі учня школи, якщо той своїми діями порушує закони школи;
 • вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки , студії;
 • не з'явитися на урок тільки за домовленістю з учителем або директором школи;
 • достроково здати програму за навчальний рік і перейти в наступний клас;
 • вимагати щоб урок закінчився відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 2

Кожен учень зобов'язаний:

 • пройти курс навчання в школі;
 • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
 • виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;
 • дотримуватись норм статуту та законів школи.

Стаття З

Закон "Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи"

Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров'ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність. Образою честі і гідності людини є:

 • нанесення побоїв, побиття;
 • загроза, залякування і шантаж;
 • вживання образливих слів, кличок;
 • дискримінація за національними і соціальними ознаками;
 • глузування з фізичних недоліків;
 • поява в стані сп'яніння;
 • добровільне прийняття на себе функції раба ("шістки")
 • здирство, вимагання;
 • крадіжка;
 • псування особистих речей інших людей;
 • брудні наклепи, плітки;
 • будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

                                                                                                                               Стаття 4

                                                                                                                                                                                  Повноваження Президента

Обов'язки Президента:

 • планує і веде збори Правління;
 • розподіляє завдання між активом;
 • співпрацює з директором школи;
 • виконує функцію зв'язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;
 • відповідає за майбутню підготовку керівників самоврядування в школі.

Є лідером!

                                                                                                                                                          Стаття 5

                                                                                                                                   Повноваження заступника

 • є його правою рукою;
 • за відсутності Президента зиконує його обов'язки;
 • щохвилини готовий перейняти обов'язки Президента.

                                                                                                                                                                Стаття 6

                                                                                                                                          Повноваження міністрів

 1. Керують роботою міністерств.
 2. Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування:
 • контакти з органами місце юго самоврядування;
 • шкільний прес-центр;
 • телефони довіри
 1. Збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах активу.
 2. Представляють своїм класом звіти роботи Правління Самоврядування.

                                                                                                                            Розділ З

                                                                                                                             Стаття 1

                                                                                                                                                                                                       Міністерсво освіти

 • організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;
 • залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;
 • надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;
 • бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових дидактичних матеріалів шкільних умовах;
 • проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників);
 • члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).

           Стаття 2

                                                                                                                                                                                                  Міністерство культури

Керує проведенням культурно - масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;

 • організовує оформлення школи та класних кімнат;
 • несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;
 • встановлює зв'язки з кінотеатрами, клубам, Будинками культури, Будинками дітей та молоді, музеями;
 • домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторії для учнів;
 • вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

                                                                                                                                                                                   Стаття З

                                                                                                                                                                 Міністерство здоров`я і спорту

Робота цього міністерства полягає у проведенні спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів. Голова міністерства повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. Члени міністерства повинні проявляти активність у різних спортивно-туристичних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров'я. Пропагувати здоровий спосіб життя.

                                                                                                                                                                                                                             Стаття 4

                                                                                                                                                                                                                Міністерство інформації.

 Прес-центр учнівського представництва. Організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер`єру, готує і проводить інформації з різних питань. Висвітлює цікаві шкільні традиції.

Інформаційна комісія. Інформує учнів, батьків, вчителі про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами інформації (газета, радіо, рекламні оголошення).

                                                                                                                                                                                Стаття 5

                                                                                                                                                                                            Міністерство внутрішніх справ

 • надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;
 • організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових Правління, оцінює якість виконання цієї роботи;
 • виховує в учнях бережливе ставлення до збереження шкільного майна;
 • створює бригади учнів для ремонту меблів та шкільного інвентарю;
 • призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;
 • організовує випуск листків „Блискавка", „Тривожний сигнал" тощо. Використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни;
 • виходить з пропозиціями на батьківський комітет, правління школи з питань поведінки учнів;
 • здійснює контроль за діяльністю старостату;
 • здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.

                                                                                                                                                                                         Стаття 6

                                                                                                                                                                          Міністерство милосердя

Допомагає одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної та Афганської війн, інвалідам. Проводить доброчинні заходи.

                                                                                                                                             Стаття 7

                                                         Вищий орган самоврядування - конференція

Вищим органом самоврядування є загально - шкільна конференція , які скликаються не рідше двох разів на рік, і вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

                                                                                                                                      Розділ 4

                                                                                                                                         Вибори

                                                                                                                                           Стаття 1

                   Положення про вибори Президента

                                                                                                                                                                                                Вибори Президента:

Кандидати висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування;

Кандидатура має бути підтверджена не менш як 10-ма підписами представників не менш 4-х класів школи;

Президент обирається таємним голосуванням у визначений день на перервах, до і після уроків в присутності директора школи;

Президент обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування.

Президент обирається терміном не більше ніж на два роки.

Право бути обраним має кожен учень 9-11 класів школи.

Президент приступає до своїх обов'язків на наступний день після відкритого оголошення результатів виборів.

                                                                                                                                           Стаття 2

                                                                                                                                                                                                        Президент самоврядування.

                                                                                                                                                                                                     Права та обов'язки Президента.

Президент є гарантом прав учнів, визначених законами.

Президент призначає міністрів , а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу міністерств старост класів.

Президент видає укази про створення об'єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо школи.

Президент співпрацює з дирекцією згідно статуту.

Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів школи.

Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття З

                                                                                                                                     Положення про Правління Учнівського Самоврядування

Актив учнівського самоврядування - орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам.

Обраним до правління може бути кожен учень, що визначає статут і дотримується законів школи.

Кожен клас обирає двох представників до активу школи (8-11 класи), один представник від 5-7 класів.

Актив вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення,

відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо.

Актив може подати клопотання до адміністрації школи про виключення учня або апеляцію про його виключення.

Актив може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.

Актив організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

Актив контролює роботу старост класів; має право бути присутнім на засіданні педагогічної Ради школи.

Староста класу - це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.

Староста звітується перед головою самоврядування, класним керівником, адміністрацією школи.

Актив коригує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі школи.

Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.

Статут прийнято Правлінням учнівського самоврядування.

СТАТУТ

ДИТЯЧО - ЮНАЦЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

„Дивограй”

         МЕТА ОРГАНІЗАЦІЇ – формування національно-свідомих громадян

України; діяльність, спрямована на творче продовження в сучасних умовах народних звичаїв, традицій, обрядів; потреба розвивати в особистості кращі риси українця-патріота.

         Дитячо – юнацьке об’єднання „Дивограй” – самодіяльна дитяча організація, яка будує свою роботу на принципах демократії та самоврядування, виражає інтереси і соціальний захист прав, духовних потреб дітей,сприяє самореалізації та всебічному розвитку особистості; єднає учнів на засадах суверенності України і поваги до всіх інших народів планети та їхніх культур; виховує справжніх українців, які будуть рівними серед рівних, вільними серед вільних.

Права та обов’язки членів об’єднання.

Кожен член дитячого об’днання „Дивограй” має  право:

1. Обирати та бути обраним до керівних органів.

2. Вносити пропозиції щодо організації заходів.

3. Брати участь у всіх заходах.

4. Входити в інші дитячі об’єднання.

         Кожен член дитячого об’єднання „Дивограй” зобов’язаний:

1. Брати активну участь у діяльності організації.

2. Бути уважним, спостережливим, цікавим до знань.

3. Бути ввічливим та доброзичливим до оточуючих.

4. Виконувати доручення вчасно та сумлінно.

5. Стежити за чистотою тіла та одягу, вести здоровий спосіб життя.

6. Не дозволяти собі пліткувати, сваритися, вживати  образливі слова.

7. Підтримувати ближніх, допомагати їм при потребі.

Повноваження Ради дитячо-юнацького об’єднання „Дивограй”.

Обов’язки голови Ради:

 

 • планує і веде засідання Ради сходинки „Світ лідера”;
 • розподіляє завдання між активом;
 • виконує функцію зв”язку між учнями й адміністрацією школи,

вчителями;

 • співпрацює з шкільним парламентом;
 • відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в

в школі. Є лідером!

Обов’язки заступника:

 • є його правою рукою;
 • за відсутності голови виконує його обов’язки;
 • допомагає голові Ради виконувати його обов’язки;
 • щохвилини готовий перейняти обов’язки голови.

Повноваження активу дитячо-юнацького об’єднання „Дивограй”:

 • керують роботою рад сходинок;
 • особисто відповідають за основні напрямки роботи сходинок;
 • збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і предсталяють їх на зборах активу.

Положення про Раду дитячо-юнацького об’єднання „Дивограй”:

Рада дитячо-юнацького об’єднання – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам.

Обраним до правління може бути кожен учень, що визнає Статут і дотримується законів школи.

Рада організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів.

Рада коригує Статут дитячо-юнацького об’єднання для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.

Статут прийнято Радою дитячо-юнацького об’єдання „Дивограй”.

 

 

 

 

 

 

 

Анкета лідера

                                                           П.І.П.________________________________________

                                                          Дата народження______________________________

                                                          Клас ________________________________________

                                                           Рівень навчання_______________________________

                                                           Телефон

 

 

 

Участь у олімпіадах________________________________________________________

Участь у шкільних заходах___________________________________________________

Які гуртки відвідує__________________________________________________________

Мої захоплення____________________________________________________________

Мої пропозиції щодо покращення життя в нашій школі______________________________

 

 

 

 

 

    Дитячо – юнацьке об”єднання 

                „Дивограй”

 

Мета:  захист прав та інтересів членів об”єднання,    всебічний розвиток особистості  дитини, її здібностей, допомогти кожній дитині  виховати в собі найкращі риси характеру; навчитися своїми справами та вчиками приносити користь собі, родині , Україні.

 

Девіз: „ Ми – юний цвіт нової України,

               у наші душі дивиться народ!”

 

Програма „Я – в світі , світ – навколо

                    мене”.

 

 

 

 

 

Звернення

делегатів  загальношкільної конференції 

Опорного навчального закладу "Овруцька

загальноосвітня школа І-ІІІст. №1"

 

 

Дорогі друзі! Ровесники!

Усі, кому не байдужа власна доля , доля своєї школи,

хто прагне щирої дружби.

Ми закликаємо:

Стань ініціатором корисних і цікавих справ шкільного самоврядування!

Неухильно виконуй обов'язки та правила учнів ,  покладені на всіх школярів  Статутом школи.

Виховуй у собі моральні якості: чуйність, чесність, справедливість, гідність, толерантність, взаємодопомогу.

Формуй  основи духовно-морального та фізичного розвитку особистості: виховуй знання та навички ведення здорового способу життя, «Ні» шкідливим звичкам.

Проявляй толерантність , ввічливість, повагу до батьків та оточуючих.

Працюй над своїм удосконаленням!

Підвищуй якість навчання!

Будь гідним школярем

Опорного навчального закладу "Овруцька загальноосвітня школа І-ІІІст. №1"

                                                        Шкільний уряд

Розклад дзвінків
Урок: Час:
перший 8:30 - 9:15
другий 9:25 - 10:10
третій 10:25 - 11:10
четвертий 11:30 - 12:15
п'ятий 12:35 - 13:20
шостий 13:40 - 14:25
сьомий 14:30 - 15:15