Зібратися разом – початок,
Триматися разом – прогрес,
Працювати разом – успіх.

Г.Форд

Відрахування із закладу загальної середньої освіти

                                         Відрахування учнів із закладів освіти
1. Із закладу освіти відраховуються учні, які:
1) здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний
документ про освіту;
2) зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної
середньої освіти;
3) переводяться до іншого закладу освіти відповідно до розділу ІІІ цього
Порядку;
4) вибувають на постійне місце проживання за межі України.
Відрахування  із  зазначених  підстав  здійснюється  шляхом  видачі
відповідного наказу керівником закладу освіти.
Про відрахування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, з причин, передбачених підпунктами 3 і 4 цього пункту, заклад освіти, з
якого переводиться (відраховується) учень, не пізніше наступного робочого дня з дня
видання наказу повідомляє відповідну службу у справах дітей.
2. За рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть
бути відраховані (чи переведені на іншу (окрім денної) форму здобуття загальної
середньої освіти у цьому ж чи іншому закладі освіти) учні 9 класу, яких було
зараховано до закладу за результатами конкурсу і які здобули початковий результат
(1, 2 чи 3 бали) чи не здобули жодного результату річного оцінювання та (або)
державної підсумкової атестації з одного з предметів, що ними вивчалися
поглиблено відповідно до освітньої програми та навчального плану закладу освіти чи
індивідуального навчального плану учня.
Про можливе відрахування батьки дитини та орган управління освітою за
місцем проживання учня повинні бути письмово поінформовані у двотижневий
строк до дня засідання педагогічної ради щодо можливого відрахування.
Рішення про відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування.
3. Особи, які не завершили здобуття повної загальної середньої освіти та не
отримали відповідний документ про освіту після завершенню останнього класу
ліцею, відповідно до рішення педагогічної ради можуть бути відраховані з закладу
освіти або переведені на іншу (крім денної) форму здобуття освіти в цьому ж або
іншому закладі освіти.
 

Розклад дзвінків
Урок: Час:
перший 8:30 - 9:15
другий 9:25 - 10:10
третій 10:20 - 11:05
четвертий 11:25 - 12:10
п'ятий 12:30 - 13:15
шостий 13:35 - 14:20
сьомий 14:30 - 15:15