Зібратися разом – початок,
Триматися разом – прогрес,
Працювати разом – успіх.

Г.Форд

Кошторис

Кошторис на 2018 рік

План асигнувань на 2018 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002  № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118) 

 

 

 

Затверджений у сумі   6111895 грн. (Шість мільйонів сто одинадцять тисяч вісімсот дев’яносто п’ять  гривень.)_
                        (сума словами і цифрами)
__Начальник відділу освіти Овруцької РДА
                                            (посада)
________________________Н.Г.Слободянюк _
                  (підпис)             (ініціали і прізвище)
____17.07.2017_________
         (число, місяць, рік)                  М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

КОШТОРИС на  2017 рік

_06670552 Опорний навчальний заклад «Овруцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Овруцької районної ради Житомирської області
                                                                          (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
________________________________м. Овруч Овруцького району Житомирської області___________________
                                                                      (найменування міста, району, області) 
Вид бюджету __районний____________________________________________________________                      ___________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету __10 Відділ освіти Овруцької РДА_,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________________________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч школою – дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами_      

                     (грн.) 

 

Найменування 

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

х 

6084764

27131

6111895

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

6084764

х 

6084764

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: 

х 

 

20331

20331

 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

25010000 

х 

 5381

 5381

плата за оренду майна бюджетних установ

25010300 

 

4455

 4455

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

 

926

 926

 інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

25020000 

х 

 

 

 інші надходження, у тому числі: 

 

х 

14950

14950

 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 

31030000

х 

 14950

 14950

 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов’язання) 

 

х 

6800

6800

на початок періоду

602100

 

6800

6800

 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 

 

х 

 

 

 

х 

** 

** 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

х 

6084764

 27131

6111895

Поточні видатки 

2000 

6084764

 5381

6090581

Оплата праці 

2110 

4859280

 

4859280

Заробітна плата 

2111 

4859280

 

4859280

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120 

1069040

 

1069040

Використання товарів і послуг

2200 

         144944

 

         144944

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

31600

 5381

36981

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2220 

 

 

 

Продукти харчування 

2230 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

18908

 

18908

Видатки на відрядження 

2250

1805

 

1805

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 

92631

 

92631

Оплата теплопостачання 

2271

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення 

2272

22310

 

22310

Оплата електроенергії  

2273

70321

 

70321

Оплата природного газу 

2274 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв 

2275

 

 

 

Оплата енергосервісу 

2276

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  

2280

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

2281 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

2282 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

 

 

 

Поточні трансферти 

2600 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2620

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

Соціальне забезпечення 

2700

 9500

 

 9500

Виплата пенсій і допомоги 

2710

 

 

 

Стипендії 

2720

 

 

 

Інші виплати населенню 

2730

 9500

 

 9500

Інші поточні видатки

2800

2000

 

2000

Капітальні видатки 

3000

 

 21750

 21750

Придбання основного капіталу 

3100 

 

 21750

 21750

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

3110 

 

 21750

 21750

Капітальне будівництво (придбання) 

3120 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла 

3121 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 

3122 

 

 

 

Капітальний ремонт 

3130 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів 

3132 

 

 

 

Реконструкція та реставрація 

3140 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 

3142 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

3143 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів 

3150 

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів  

3160 

 

 

 

Капітальні трансферти 

3200 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

3210 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

3220 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям

3230 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню 

3240 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

 

 

 

        Надання зовнішніх кредитів 

4210

 

 

 

Нерозподілені видатки 

9000 

 

 

 

 

 

Директор  

_______                        __А.О.Невмержицький      _
(підпис)                               (ініціали і прізвище) 

 

Головний бухгалтер

___________
(число, місяць, рік)

М. П.*** 

 

 

_________                         ___Ю.С.Кондратчук________
(підпис)                                (ініціали і прізвище) 

 

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код

та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у

          рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

        *** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та 

          національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

 

    

 

 

Розклад дзвінків
Урок: Час:
перший 8:30 - 9:15
другий 9:25 - 10:10
третій 10:20 - 11:05
четвертий 11:25 - 12:10
п'ятий 12:30 - 13:15
шостий 13:35 - 14:20
сьомий 14:30 - 15:15