Зібратися разом – початок,
Триматися разом – прогрес,
Працювати разом – успіх.

Г.Форд

Шкільна бібліотека

УВАГА !!!

Про єдині вимоги щодо використання та збереження підручників учнями ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ст. №1» та філій


КОДЕКС ЕТИКИ БІБЛІОТЕКАРЯ 

ОЗО “Овруцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1”

-        ми дотримуємося загальнолюдських принципів моралі, гуманізму, плюралізму думок, поваги до особистості як вищої цінності суспільства, незалежно від соціального стану, віросповідання, національності, статі, віку, політичних поглядів

-        ми поважаємо людську гідність та реалізуємо право особи на отримання інформації

-        ми дотримуємося принципів інтелектуальної й інформаційної свободи

-        ми протистоїмо спробам чинити цензуру читання і формування фондів бібліотек

-        ми оберігаємо право користувачів бібліотеки на таємницю інформації та забезпечуємо конфіденційність бібліотечно-інформаційного обслуговування

-        ми несемо моральну відповідальність за оперативність, повноту і об´єктивність інформації, що надається в процесі бібліотечно-інформаційного обслуговування

-        ми зберігаємо та поповнюємо духовні цінності народу України, сприяємо розвитку національних культур

-        ми прагнемо до формування етичного та естетичного ідеалу особистості, сприяємо морально-етичним пошукам читачів в пізнанні навколишнього світу, відверненні екологічної катастрофи, покращенні добробуту народу, усвідомленні гуманістичної ролі і призначення людини в суспільстві

-        ми віддані та компетентні у своїй професії, усвідомлюємо її гуманістичну місію; володіємо і постійно удосконалюємо знання,вміння та навички бібліотечних, бібліографічних, інформаційних процесів, організації суспільного використання документально-інформаційних ресурсів

-        ми зберігаємо і продовжуємо традиції української бібліотечної справи, сприяємо розвитку бібліотечної науки і практики

-        ми сприяємо інноваціям, впровадженню прогресивних інформаційних технологій

-        ми не припускаємо одержання особистої користі за рахунок читачів, колег, бібліотеки

-        ми підвищуємо авторитет бібліотечної професії, залучаємо до неї талановиту молодь, допомагаємо її професійному ставленню

-        ми виявляємо ініціативу, відповідальність, дисциплінованість, сумлінність в професійній діяльності

-        ми сприяємо гармонізації відносин в бібліотечному колективі, вихованню моральної самовідданості його членів, мобілізації їх духовного потенціалу на вирішення завдань, які висовує суспільство перед бібліотекою.

_________________________________________________________________

Презентація бібліотеки ОЗО "Овруцький ЗЗСО № 1 І-ІІІ ступенів" Овруцької міської ради

_________________________________________________________________

Презентація бібліотеки ОЗО "Овруцький ЗЗСО № 1 І-ІІІ ступенів" Овруцької міської ради: "Залучення дітей до читання"

 

Розклад дзвінків
Урок: Час:
перший 8:30 - 9:15
другий 9:25 - 10:10
третій 10:25 - 11:10
четвертий 11:30 - 12:15
п'ятий 12:35 - 13:20
шостий 13:40 - 14:25
сьомий 14:30 - 15:15